Naturhaus-Manufaktur GmbH
 

(tłumaczenie z DeepL)

1. ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe uwagi przedstawiają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wymienionym poniżej.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej strony.

Jak gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane w momencie ich przekazania nam. Mogą to być np. dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas wizyty na stronie. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do czego używamy twoich danych?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia, że strona jest dostarczana bez błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto ma pan prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Ponadto mają Państwo prawo żądać w pewnych okolicznościach ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w punkcie "Prawo do ograniczenia przetwarzania danych".

Narzędzia do analizy i narzędzia stron trzecich

Kiedy odwiedzasz tę stronę, Twoje zachowanie podczas surfowania może być ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie oraz tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; nie można jej prześledzić wstecz.

Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi oraz możliwości zgłaszania sprzeciwów znajdują się w poniższej deklaracji o ochronie danych osobowych.


2) sieci hostingu i dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług (hoster). Dane osobowe zgromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hostera. Mogą to być m.in. adresy IP, zapytania o kontakt, meta i dane dotyczące komunikacji, dane dotyczące umowy, dane kontaktowe, nazwy, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane przez stronę.

Wykorzystanie hostera ma na celu realizację umowy z naszymi potencjalnymi i dotychczasowymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i sprawnego dostarczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz hoster będzie przetwarzał Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań dotyczących wydajności i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

W celu zagwarantowania przetwarzania danych zgodnego z zasadami ochrony danych osobowych, zawarliśmy z naszym hostem umowę na przetwarzanie zamówień.


3. informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktowane są przez nas poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak to robimy i w jakim celu.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga na temat organu odpowiedzialnego

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest

Joachim Froschke
Felik GmbH
Kurzes Ende 15
03249 Sonnewalde OT Münchhausen

Tel: (03 53 23) 6 35 10
Fax: (03 53 23) 6 35 35

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Internet: www.felik.eu 

Każda osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail, itp.).

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną już zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i do bezpośredniej reklamy (art. 21 DSGVO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE SZTUKI. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z JEGO KONKRETNEJ SYTUACJI, W TYM PROFILOWANIU NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU PAŃSTWA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, O ILE NIE UDOWODNIMY, ŻE ISTNIEJĄ ISTOTNE POWODY PRZETWARZANIA, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA OCHRONĘ I KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI, LUB O ILE PRZETWARZANIE NIE SŁUŻY DO DOCHODZENIA, WYKONYWANIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 DSGVO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DLA CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW TAKIEGO MARKETINGU, W TYM PROFILOWANIU, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów przez organy ochrony danych zainteresowane osoby mają prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Niniejsze prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim we wspólnym, maszynowym formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej stronie, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operator strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji na temat przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich korekty lub usunięcia. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu można się z nami skontaktować w każdej chwili pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionujesz poprawność przechowywanych u nas swoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. W czasie trwania przeglądu, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest niezgodne z prawem, mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeżeli Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne, a Państwo potrzebują ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeżeli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, należy zachować równowagę pomiędzy Państwa interesami a naszymi. Tak długo, jak nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają nad interesami zainteresowanych stron, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej bądź ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy tej strony internetowej wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład w formie spamu.

 

4. gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Nasze strony internetowe używają tak zwanych "cookies". Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego. Są one albo przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (session cookies) albo na stałe (permanent cookies) w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Trwałe pliki cookie są przechowywane w urządzeniu do momentu ich samodzielnego usunięcia lub do momentu, gdy przeglądarka internetowa automatycznie je rozwiąże.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm trzecich mogą być również zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika po wejściu na naszą stronę (cookies firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z niektórych usług firm trzecich (np. cookies do przetwarzania usług płatniczych).

Ciasteczka mają różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie koniecznych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są używane do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które zostały zamówione (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie ciasteczek), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby był informowany o ustawieniach cookies i zezwalać na cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptowanie cookies w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

O ile cookies są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analizy, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o Państwa zgodę.

Pliki logów serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Te są:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Zastosowany system operacyjny
 • URL odsyłacza
 • Nazwa hosta komputera dostępowego
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

W przypadku wysłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam Państwo podają, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), pod warunkiem że zapytanie zostało złożone.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy zwrócą się Państwo do nas z prośbą o ich usunięcie, cofnięcie zgody na ich przechowywanie lub do momentu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy zatrzymania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz z wszystkimi danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) i/lub na naszym uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań.

Dane przesłane do nas przez Państwa w ramach wniosków o kontakt pozostaną u nas do momentu, gdy zwrócą się Państwo do nas z wnioskiem o ich usunięcie, cofnięcie zgody na ich przechowywanie lub do momentu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu Państwa wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy zatrzymania - pozostają nienaruszone.

 

5. narzędzia analizy i reklamy

1&1 Analiza sieci

Ta strona korzysta z usług analitycznych 1&1-Webanalytics. Dostawcą jest 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D - 56410 Montabaur. Analizy z 1&1 mogą obejmować analizę liczby i zachowań odwiedzających (np. liczba odsłon, czas trwania wizyty na stronie, współczynnik odbicia), źródeł odwiedzających (tj. z jakiej strony pochodzi odwiedzający), lokalizacji odwiedzających oraz danych technicznych (wersje przeglądarki i systemu operacyjnego). W tym celu 1&1 przechowuje w szczególności następujące dane:

 • Odsyłacz (wcześniej odwiedzana strona internetowa)
 • żądana strona internetowa lub plik
 • Typ i wersja przeglądarki
 • Zastosowany system operacyjny
 • używany typ urządzenia
 • Czas dostępu
 • Adres IP w formie anonimowej (używany tylko do określenia lokalizacji dostępu)

Według 1&1 dane są zbierane całkowicie anonimowo, tak aby nie można było ustalić ich pochodzenia od poszczególnych osób. Ciasteczka nie są przechowywane przez 1&1-Webanalytics.

Przechowywanie i analiza danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w statystycznej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli złożono wniosek o odpowiednią zgodę (np. zgodę na przechowywanie plików cookie), dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można odwołać w każdej chwili.

Dalsze informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez 1&1 Webanalytics można znaleźć pod następującymi linkami:

https://hosting.1und1.de/hilfe/online-marketing/
https://hosting.1und1.de/hilfe/datenschutz/datenverarbeitung-von-webseitenbesuchern-ihres-company-name-produktes/webanalytics/
https://hosting.1und1.de/terms-gtc/terms-privacy/

Realizacja zamówień

Zawarliśmy umowę z 1&1 na realizację zamówienia. Niniejsza umowa ma na celu zapewnienie, że 1&1 będzie obsługiwać Państwa dane osobowe w sposób zgodny z ochroną danych osobowych.

 

6. wtyki i narzędzia

Google Web Fonts

Ta strona korzysta z tzw. czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane czcionki internetowe w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.

Aby to zrobić, przeglądarka, której używasz, musi się połączyć z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że ta strona została udostępniona za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z Google WebFonts jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie ciasteczek), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, na Twoim komputerze będzie używana standardowa czcionka.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe Fonts

Ta strona internetowa używa czcionek internetowych firmy Adobe do jednolitego wyświetlania niektórych czcionek. Dostawcą jest Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Po wejściu na tę stronę internetową, przeglądarka ładuje wymagane czcionki bezpośrednio z Adobe, aby wyświetlić je prawidłowo na urządzeniu. Twoja przeglądarka łączy się z serwerami Adobe w USA. Dzięki temu Adobe wie, że Twój adres IP został użyty do uzyskania dostępu do tej strony. Adobe oświadczyło, że podczas udostępniania czcionek nie są zapisywane żadne pliki cookie.

Adobe posiada certyfikat zgodności z amerykańsko-unijną polityką prywatności. Osłona prywatności jest umową między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską, której celem jest zapewnienie zgodności z europejskimi normami ochrony danych. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Przechowywanie i analiza danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na swojej stronie internetowej. Jeżeli zostanie zgłoszony wniosek o stosowną zgodę (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać odwołana w każdej chwili.

Dalsze informacje na temat Adobe Fonts są dostępne pod adresem: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Politykę prywatności Adobe można znaleźć pod adresem: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

Google Maps

Ta witryna korzysta z serwisu map Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, należy zapisać swój adres IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma żadnego wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz ułatwienie znalezienia wskazanych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej używamy "Google reCAPTCHA" (dalej "reCAPTCHA"). Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na tej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) są wykonywane przez człowieka, czy przez program automatyczny. W tym celu, reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie w momencie, gdy odwiedzający stronę wejdzie na nią. Do celów analizy, reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony na stronie internetowej lub ruchy myszy dokonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę internetową nie są informowani o przeprowadzanej analizie.

Przechowywanie i analiza danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami zautomatyzowanego szpiegowania i spamem. Jeżeli złożono wniosek o stosowną zgodę (np. zgodę na przechowywanie ciasteczek), przetwarzanie odbywać się będzie wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili.

Dalsze informacje na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w Polityce prywatności Google oraz Warunkach użytkowania Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de oraz https://policies.google.com/terms?hl=de.

 

 

 

Naturhaus-Manufaktur GmbH

Kurzes Ende 15
03249 Sonnewalde OT Münchhausen
 
Fax.: 035323 / 63535

E-Mail: 
joachim@froeschke.de